TEKLİF TALEBİ
Ünvan / Ad Soyad
*
Telefon Numarası
*
E-posta Adresiniz
*
Açıklama
*
HABERLER
Penetrant Muayenesi

Penetrant Muayenesi

Yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir ( Fig: 1).  Muayene yüzeyine açık süreksizlikler, içine kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetran sıvısı geliştirici tarafından tekrar yüzeye çekilerek süreksizlik belirtileri elde edilir ( Fig: 2 ). Süreksizlikler çatlak türü ise çizgisel belirtiler ( Fig: 3 ), gözenek türü ise yuvarlak belirtiler elde edilir. Endüstrideki metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir. Bu yöntem ferromanyetik olmayan malzemelerin yüzeylerindeki hataların tespitinde kullanılır.  Oldukça basit ve yaygın bir yöntemdir.  Temel olarak kılcallık olayı ile ilgilidir. Tahribatsız muayenede kullanılan penetrantlar düşük gerilim ve yüksek kılcallığa sahiptir. Yöntemin fiziksel ilkesi, cisim üzerine serbest olarak bırakılan bir sıvı damlası ile cisim yüzeyi arasındaki kohezyon kuvveti nedeniyle oluşan yüzey gerilimi ile açıklanır.

 

Uygulama
 
1. Muayene yüzeyinde Ön-temizlik

2. Penetrantın uygulanması

3. Penetrasyon için bekleme

4. Ara-temizlik

5. Geliştirme

6. İnceleme

7. Değerlendirme ve rapor hazırlama

8. Son-temizlik

STANDARTLARI

Genel:

EN ISO 3452-1 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 1: Genel kurallar
EN ISO 3452-2 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi
EN ISO 3452-3 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 3: Referans muayene blokları
EN ISO 3452-4 - Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 4: Cihazlar
EN ISO 3059 - Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları

Kaynaklar:

EN ISO 23277 - Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi - Kabul seviyeleri

Dökümler:

EN 1371-1 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi - Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler
EN 1371-2 - Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi - Bölüm 2: Hassas dökümler

Çelik dövmeler:

EN 10228-2 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Penetrant muayenesi

Çelik borular:

EN ISO 10893-4 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi